TUJUAN

  • Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa, berbudaya dan mempunyai kemampuan akademik dan profesional yang memadai di bidang spesifikasi Sejarah Kebudayaan.
  • Menghasilkan produk-produk penelitian yang bertumpu, dan sekaligus berdampak pada pengembangan pengetahuan yang berwawasan kebudayaan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
  • Menjadi pusat kajian sejarah kebudayaan dan konsultan dalam bidang pembuatan atau perumusan kebijakan pembangunan.